Praca: Młodszy archiwista


Archiwum Państwowe w Poznaniu
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Młodszy archiwista
Miejsce pracy: Piła
Ogłoszenie o naborze Nr 54726

Warunki pracy

Praca zarówno w biurze oddziału jak i w terenie z koniecznością dojazdów do kontrolowanych podmiotów, często na odległość kilkudziesięciu kilometrów, w celu przeprowadzenia kontroli, ekspertyz, lustracji, instruktaży.
Praca także w pomieszczeniach magazynowych archiwów zakładowych lub składnic akt, zlokalizowanych często w pomieszczeniach piwnicznych, na strychach, itp.

Zakres zadań

 • Przeprowadzanie kontroli ogólnych i problemowych archiwów zakładowych w celu: sprawdzenia stopnia wdrożenia i przestrzegania przepisów kancelaryjno-archiwalnych ze szczególnym uwzględnieniem poprawności klasyfikacji i kwalifikacji dokumentacji a zwłaszcza materiałów archiwalnych;
 • Zadanie 2: Przeprowadzanie ekspertyz archiwalnych w celu: oceny poprawności działania archiwum zakładowego w zakresie objętym daną ekspertyzą, ustalenia zaistniałych nieprawidłowości w pracy archiwum zakładowego i wskazania właściwych sposobów ich usunięcia;
 • Udzielanie ustnych i telefonicznych instruktaży i konsultacji w sprawach związanych z prowadzeniem archiwów zakładowych i postępowaniem z dokumentacją w jednostkach organizacyjnych;
 • Prowadzenie dokumentacji stanowiska pracy w celu: wydzielania i odkładania akt spraw ostatecznie zakończonych z teczek akt spraw do teczek zbiorczych dokumentacji nadzoru archiwalnego oraz gromadzenie i przetwarzanie w komputerowej bazie danych informacji zebranych w wyniku prowadzonej działalności ;
 • Przeprowadzanie lustracji obiektów przeznaczonych na archiwa zakładowe, w celu stwierdzenia, czy jednostki organizacyjne zapewniły prawidłowe warunki gromadzenia, przechowywania i zabezpieczenia dokumentacji;
 • Współudział w szkoleniach dotyczących spraw archiwalnych organizowanych dla zakładów pracy
 • Zbieranie i gromadzenie informacji o aktach osobowych przechowywanych w zakładach pracy

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 miesiące doświadczenia zawodowego Doświadczenie w obszarze postępowania z dokumentacją w jednostkach organizacyjnych
 • Znajomość języka niemieckiego w stopniu komunikatywnym;
 • Odpowiedzialność, samodzielność;
 • Dobra organizacja pracy;
 • Komunikatywność, umiejętnośc przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny, zwięzły;
 • Umiejętnośc pracy w zespole;
 • Umiejętność pracy pod presją czasu;
 • Znajomość ustawy – Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
 • Biegła umiejętność obsługi komputera w zakresie: MS Windows, MS Office, poczty elektronicznej, Internetu.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym;
 • Znajomość zasad funkcjonowania archiwów państwowych;
 • Znajomość KPA
 • Posiadanie prawa jazdy kategorii B
APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne ofertyMłodszy konserwator archiwalny

Warunki pracy- stanowisko pracy wyposażone w monitor ekranowy z naturalnym i sztucznym oświetleniem- praca wymaga wysiłku fizycznego w związku z przenoszeniem akt- kontakt z kurzem Zakres zadańprowadzenie prac z zakresu konserwacji właściwej pod nadzorem konserwatoraprzeprowadzanie profilaktycznych zabiegów konserwatorskich pod...

Archiwista

Warunki pracy1. Na stanowisku pracy występuje kontakt z kurzem archiwalnym,2. Istnieje niebezpieczeństwo kontaktu z materiałami skażonymi drobnoustrojami, 3. Zaleca się noszenie fartuchów, rękawiczek, maseczek ochronnych,4. Praca wymaga wysiłku fizycznego, 5. Praca męczy wzrok, gdyż wykonywana jest głównie na komputerze oraz...

Starszy archiwista

Warunki pracyBudynek zabytkowy, nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Kontakt z aktami, które mogą być zagrożone mikrobiologicznie (kurz, grzyb).Praca w pomieszczeniach pozbawionych dostępu światła dziennego. Brak wind i podjazdów. Zakres zadańprowadzenie prac w zakresie ewidencjonowania, porządkowania i...


Zobacz najnowsze ofertyAsystent / Asystentka Działu HR

Wsparcie administracyjne wsparcie administracyjne dla HR Business PartnerówUdział w nowych i bieżących projektach realizowanych przez nasz zespół tj. ocena okresowa, opisy stanowisk, programy rozwojowe dla pracownikówprowadzenie procesów rekrutacyjnych – publikacja ogłoszeń, wstępna weryfikacja CV,współpraca ze szkołami i...

Asystent Administracyjny / Asystentka Administracyjna z językiem angielskim

General tasks for administrative assistant:to ensure administrative support in administrative procedures;to co-ordinate the document flow and assist in archiving;to draft notes, letters, reports and follow up;to carry out data entry and support an administration of electronic databases;to support in preparation and evaluation of internal...

Młodszy konserwator archiwalny

Warunki pracy- stanowisko pracy wyposażone w monitor ekranowy z naturalnym i sztucznym oświetleniem- praca wymaga wysiłku fizycznego w związku z przenoszeniem akt- kontakt z kurzem Zakres zadańprowadzenie prac z zakresu konserwacji właściwej pod nadzorem konserwatoraprzeprowadzanie profilaktycznych zabiegów konserwatorskich pod...

Pracownik w dziale Księgowości

bardzo dobrze organizujesz swoją pracę,jesteś osobą dokładną i rzetelną,masz zdolności analityczne,lubisz pracować w zespole,znasz pakiet MS Office.obsługujesz systemy wewnętrzne firmy,analizujesz dokumenty pod względem merytorycznym,dekretujesz i przygotowujesz dokumenty do księgowania,współpracujesz z innymi działami i...

Asystent

Warunki pracyPracownikom oferujemy:• stabilną pracę w jednostce administracji publicznej, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,• rozwój umiejętności poprzez współpracę z ekspertami w swojej dziedzinie,• wynagrodzenie zasadnicze na wskazanym w ogłoszeniu stanowisku: 3.506,08 zł brutto,• dodatek za wieloletnią...