Archive for 30 października 2017

Praca biurowa

Każdy rodzaj pracy ma swoją specyfikę. Każdy zawód związany jest z pewnym zakresem obowiązków. Czy wiesz jakie zadania wykonuje osoba, która pracuje jako Asystentka Zarządu?

Głównym zadaniem pracownika pełniącego ww. funkcję w firmie, jest przede wszystkim wsparcie Zarządu. Wiadomo przecież, że prezesi w każdej organizacji, mają zawsze bardzo dużo na głowie. Niezależnie od tego, czy chodzi o pracę bieżącą, czy podejmowanie nowych działalności, Asystentki rolą jest w możliwie jak największym stopniu – wspieranie każdego projektu. Prawda jest taka, że pracownik wykonuje polecenia swojego bezpośredniego przełożonego. W tym wypadku rolę szefa pełni Zarząd.

Jeśli chodzi o kwestie pracy w realnym świecie biurowym, prezes może wysłać bezpośredniego maila z zadaniem do wykonania. Inną formą przekazywania zadań jest rozmowa telefoniczna, a czasami nawet rozmowa bezpośrednia. Pomimo, że w wielu organizacjach, ustalane są procedury przekazywania zadań, informacji i szeroko pojętej komunikacji, to w tym wypadku zarząd – zajmujący najwyższe miejsce w hierarchii każdej firmy – może pozwolić sobie na nieco inny kanał przekazywania informacji niż zwykło się stosować. Tym bardziej, jeśli zadanie wymaga pilnego działania ze strony osoby zatrudnionej na stanowisku asystenckim.