Archive for 15 listopada 2018

Pracownicze BHP w korporacjach

zasady BHP

Każdy pracownik, czy to asystenci zarządu, czy osoby odpowiadające za sprzątanie – powinien przestrzegać zasad BHP, nawet przy najlżejszej pracy. Niezależnie od tego, czy wykonujemy ją akurat przy biurku, czy przy urządzeniach biurowych, wszyscy powinniśmy stosować się do pewnych zasad, które pomogą nam wykonywać pracę efektywnie i bezpiecznie.

Bezpieczna praca asystentów zarządu

Ubiór jest niezwykle istotny w pracy – nie powinien krępować ruchów oraz umożliwiać wykonywanie zadań na danym stanowisku. Istotne jest również, by biżuteria ani żaden inny element stroju nie mógł się dostać np. do niszczarki – po co narażać się na straty tego typu. Jeśli praca wykonywana jest za biurkiem, nasze miejsce pracy powinno być zorganizowane w taki sposób, abyśmy mogli bez nadwyrężania mięśni obsługiwać wszystkie urządzenia, których musimy używać dość często.

Każda usterka urządzenia powinna być zgłaszana natychmiast osobie za to odpowiedzialnej – gniazdka elektryczne i kontakty, które wypadają ze ścian, stanowią dość duże zagrożenie. Podobnie z piciem ustawianym przy komputerach – nie warto tego robić, ze względu na możliwość zalania elementów i wystąpienia poważnej awarii.

Jak stworzyć dobry raport dla zarządu?

jak stworzyć dobry raport

Jednym z zadań asystentki zarządu, jest tworzenie raportów na różnego rodzaju zebrania itp. Warto znać i kierować się przy jego tworzeniu kilkoma zasadami, które znacznie usprawnią działanie i sprawią, że każdy z łatwością odczyta dane zawarte w danym zestawieniu.

Tworzenie raportu przez asystentkę zarządu

Warto zwrócić uwagę na układ graficzny całości – również na czcionkę. Czy jest ona w odpowiednich miejscach pogrubiona i wyszczególniona, czy jest czytelna oraz czy jej wielkość jest odpowiednia i nie powoduje zbyt szybkiego zmęczenia osób, które mają dany raport odczytywać. Każda z części struktury powinna być również kompletna i stanowić uzupełnienie bądź rozwinięcie pozostałych komponentów. Numeracja nagłówków i akapitów powinna być jednolita – to również znacznie usprawnia odczytywanie danych.

Bardzo ważne jest również streszczenie raportu, które powinno zawierać najważniejsze zawarte w nim informacje. Każdy ważny fakt zawarty w raporcie powinien być istotny dla każdego, nie powinno w raportach zamieszczać się czegoś w formie tzw. „ciekawostki”. W raporcie muszą również zostać podane źródła z których się korzystało – to ważne dla osób, które będą chciały nieco poszerzyć wiedzę zasłyszaną w trakcie omawiania raportu.